Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ hai, 09/07/2018 | 13:59:32 GMT+7
Hội nghị giao ban Mặt trận các xã tháng 6/2018.
Ngày 03/7/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị giao ban cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2018.
Tập tin đính kèm:


Sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai công tác phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2018; qua các ý kiến đóng góp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, Ban Công tác Mặt trận của xã Lai Hưng. Ông Nguyễn Thành Tốt - Chủ trì Hội nghị đã biểu dương MTTQ các xã có cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 6, ghi nhận các ý kiến đóng góp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, 4 Ban Công tác Mặt trận của xã Lai Hưng và kết luận chỉ đạo như sau:


1. Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

- Tăng cường đi cơ sở, tiếp tục theo dõi nắm bắt dư luận xã hội về để có định hướng tuyên truyền; nắm sát tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn huyện để phản ảnh kịp thời, đồng thời theo dõi việc trả lời của các ngành chức năng qua kiến nghị cử tri. Hướng dẫn đề cương xây dựng Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã. Phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho công nhân, chủ nhà trọ và cán bộ Mặt trận ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên.Tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 6 tháng đầu năm 2018.

2. Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã:

 Thường xuyên theo dõi và báo cáo tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tuyên truyền cho nhân dân về âm mưu và thủ đoạn của thế lực thù địch. Đẩy nhanh viết tin, bài trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện đối với các xã ít tham gia hoặc chưa tham gia, thường xuyên truy cập, trao đổi thông tin hai chiều qua trang Web và địa chỉ mail của Mặt trận. Phối hợp với các ngành xã cùng Ban Công tác Mặt trận ấp kiểm tra, rà soát hộ nghèo để có hướng giúp đở thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.Tiếp tục vận động gắn  “Camera an ninh” để phục vụ cho công tác an ninh trật tự ở địa phương; thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh”  được nhân rộng hiệu quả ở các xã. Nhân rộng mô hình tổ tự quản “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu dân cư” đồng thời  tiếp tục tuyên truyền, phát động bảo vệ môi trường và trồng cây xanh (cây trắc) năm 2018 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự kiến tổ chức trong tháng 8/2018. Các xã khẩn trương xem xét, chọn lựa nhân sự để xây dựng lực lượng nòng cốt trong hệ thống Mặt trận theo hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch nội dung văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024, thành lập các tiểu ban của Đại hội theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Quán triệt trong cán bộ Mặt trận từ xã đến ấp an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan