Hoạt động cải cách hành chính
Thứ hai, 06/08/2018 | 09:01:04 GMT+7
Công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm:

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3).

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng xếp hạng 3/9 huyện, thị, thành phố.

STT

HUYỆN, THỊ XÃ,

THÀNH PHỐ

Điểm

thẩm định
(65)

Điểm ĐTXHH
(35)

Tổng điểm

(100)

Chỉ số CCHC -PAR INDEX 2017

1

Thành phố Thủ Dầu Một

51,75

32,83

84,58

84,58%

2

Thị xã Tân Uyên

48,75

33,25

82,00

82,00%

3

Huyện Bàu Bàng

47,45

32,82

80,27

80,27%

4

Thị xã Thuận An

46,8

32,24

79,04

79,04%

5

Thị xã Dĩ An

46,5

31,56

78,06

78,06%

6

Thị xã Bến Cát

45,75

32,08

77,83

77,83%

7

Huyện Dầu Tiếng

44

32,22

76,22

76,22%

8

Huyện Phú Giáo

46

30,03

76,03

76,03%

9

Huyện Bắc Tân Uyên

40,45

31,01

71,46

71,46%

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của các huyện, thị xã, thành phố

78,39%

TẢI Quyết định

Tin liên quan