Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ năm, 09/08/2018 | 16:00:47 GMT+7
Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Sáng ngày 9/8/2018, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Tập tin đính kèm:

Đến dự có ông Huỳnh Văn Dân - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lê Khắc Tri-Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, tham mưu giúp việc Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tham dự.  

          Trong 6 tháng đầu năm 2018, Huyện ủy Bàu Bàng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với từng địa bàn, từng lĩnh vực được phân công phụ trách theo đúng quy định điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Qua đó đã giám sát thường xuyên nhiều tổ chức đảng, thành lập đoàn giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên là người đứng đầu các chi, đảng bộ cơ sở.

          Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 13 chi đảng bộ cơ sở; Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra được 8 cuộc với 20 lượt chi bộ trực thuộc và 12 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội…

          Cũng tại Hội nghị, đại diện Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã triển khai tới các đại biểu một số nội dung như: Quy định số 47-QĐ/TW,  ngày 01/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm; quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; quy định 01-QĐ/TW, ngày 10/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng; quy trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng./.

HOÀNG TÚ (ĐTT)
Tin liên quan