Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ ba, 21/08/2018 | 09:31:09 GMT+7
Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/9
Căn cứ Thông báo số 174/TB-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/9;
Tập tin đính kèm:

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:

          1. Treo Quốc kỳ

Các công sở, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ dân thực hiện việc treo Quốc kỳ trong ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/2018.

Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã đôn đốc, theo dõi việc treo Quốc kỳ ở các công sở và các hộ dân trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ Quốc khánh 01 ngày: 02/9/2018. Do ngày 02/9/2018 trùng vào ngày Chủ nhật nên Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (03/9/2018).

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

3. Trực bảo vệ cơ quan

Trong thời gian nghỉ lễ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày nghỉ lễ, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về Ủy ban nhân dân huyện.

Danh sách trực vào ngày nghỉ lễ của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện trước ngày 30/8/2018.

4. Tổ chức làm vệ sinh

Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ra quân làm vệ sinh sạch đẹp khu vực cơ quan, đơn vị, các ấp, hộ dân, các đường giao thông và nơi công cộng từ nay đến trước ngày 02/9/2018.

Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân tham gia thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn và chăm sóc cây xanh, không vứt rác bừa bãi, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, góp phần làm sạch đẹp đường phố, đảm  bảo trật tự đô thị.

TẢI Công văn treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/9

Tin liên quan