Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ ba, 18/09/2018 | 08:46:57 GMT+7
Về đôn đốc tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018
Ngày 09 tháng 7 năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bàu Bàng đã ban bành Công văn số 136/PHPBGDPL-TH về việc phát động, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018. Đến nay, qua tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tại mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” thì hiện tại số lượng thí sinh tham gia cuộc thi trên địa bàn huyện Bàu Bàng còn ít.
Tập tin đính kèm:

Để cuộc thi đạt về số lượng và chất lượng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã ký ban hành Công văn số 184/PHPBGDPL-TH về việc đôn đốc tích tực tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2018; Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, khối Đảng huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã (gọi tắt là đơn vị) quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và tham gia cuộc thi. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xem đây là một trong những tiêu chí xét thi đua khen thưởng cuối năm 2018.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tích cực phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018 trong giáo viên tại các Trường Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở; học sinh (từ đủ 15 tuổi trở lên) tại các Trường Trung học cơ sở do Phòng Giáo dục và đào tạo huyện quản lý.

Đối với các giáo viên xem đây là một trong những tiêu chí xét thi đua khen thưởng trong năm học 2018 - 2019, đối với học sinh xem đây là một trong những nội dung xét thi đua khen thưởng trong năm học 2018 - 2019.

3. Đề nghị Trường Trung học phổ thông Bàu Bàng tiếp tục phát động đến giáo viên, học sinh (từ đủ 15 tuổi trở lên) đang công tác, học tập tại Trường tích cực tham gia cuộc thi.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện -Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tích cực phát động đoàn viên công đoàn của các Công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018 theo nội dung Công văn số 136/PHPBGDPL-TH ngày 09/7/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện.

5. Đề nghị Huyện đoàn -Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tích cực phát động đoàn viên, thanh niên của các Chi đoàn cơ sở tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018 theo nội dung Công văn số 136/PHPBGDPL-TH ngày 09/7/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện.

- Thời gian tổ chức cuộc thi:

+ Vòng sơ khảo: Bắt đầu từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 30/9/2018;

+ Vòng chung khảo: Tháng 10/2018.

- Địa chỉ truy cập: http://thitructuyen.binhduong.gov.vn hoặc http://stp.binhduong.gov.vn (nhấp vào banner cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018) hoặc http://baubang.binhduong.gov.vn (nhấp vào banner cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018 ở phía dưới Trang)

Để góp phần cho cuộc thi đạt kết quả cao theo kế hoạch, đề nghị các đơn vị tích cực tham gia./.


Tin liên quan