Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ năm, 01/11/2018 | 14:10:00 GMT+7
Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng
Tập tin đính kèm:

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng trên trang thông tin điện tử huyện cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng (nhấp vào để xem chi tiết);

- Các chỉ tiêu sử dụng đất của Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng (nhấp vào để xem chi tiết);

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (nhấp vào để xem chi tiết);

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng (tỉ lệ 1/25.000) (nhấp vào để xem chi tiết);

Thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân: 30 ngày, kể từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018

Hình thức nhận ý kiến góp ý của nhân dân:

- Nhận góp ý trực tiếp bằng Văn bản gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: A2-14, đường NC, Khu đô thị Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương)

- Nhận góp ý qua hộp thư điện tử: tnmt.bb@binhduong.gov.vn

- Góp ý trực tiếp trên Trang thông tin điện tử của huyện

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan