Hoạt động của Xã/Thị trấn
Thứ sáu, 07/12/2018 | 09:46:29 GMT+7
Hội Cựu chiến binh thị trấn Lai Uyên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018
Ngày 04/12/2018, Hội Cựu chiến binh thị trấn Lai Uyên đã tổ chức Hội nghị chào mừng kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6/12/1989 – 6/12/2018, Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Tập tin đính kèm:

Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 29 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6/12/1989 – 6/12/2018, những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong chăm lo cho hội viên. Báo cáo năm 2018 cho biết, hiện nay Hội Cựu chiến binh thị trấn Lai Uyên có 82 Hội viên tham gia công tác tại địa phương, trong mọi nhiệm vụ Hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn Lai Uyên luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của anh “ Bộ đội Cụ Hồ ” tự lực tự cường, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Đội văn nghệ Hội Cựu chiến binh thị trấn Lai Uyên biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị

Năm 2018 Hội Cựu chiến binh thị trấn Lai Uyên cũng đã  hướng dẫn, hỗ trợ cho 130 Hội viên làm hồ sơ  hưởng chế độ chính sách theo quyết định 62, quyết định 142 và quyết định 290. Giáo dục tuyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được 6 cuộc, có 1.960 đoàn viên thanh niên tham dự. Duy trì 8 tổ tương trợ vốn, với tổng số tiền 350.000.000đ, đã giúp cho các hội viên còn khó khăn có nguồn vốn chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2019 Hội Cựu chiến binh thị trấn Lai Uyên sẽ  triển khai Nghị quyết các cấp và triển khai cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 100% hội viên, đẩy mạnh thực hiện phong trào nghĩa tình đồng đội, phát triển các tổ tương trợ vốn, thường xuyên tổ chức cho hội viên tham quan, học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời  tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ .

NGỌC ƠN - L.U
Tin liên quan