Hoạt động của Xã/Thị trấn
Thứ năm, 03/01/2019 | 16:51:32 GMT+7
Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt Trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Lai Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024
Sáng ngày 3/1/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lai Uyên tổ chức Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt Trận tổ quốc lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tập tin đính kèm:

Đến dự có ông Huỳnh Công Du - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Nguyễn Thành Tốt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam thị trấn; Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đại diện các ban ngành đoàn thể thị trấn; đại diện ban lãnh đạo các khu phố và 90 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc thị trấn tham dự.


Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lai Uyên luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Trong nhiệm kỳ, MTTQ thị trấn và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, qua các năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, toàn thị trấn có trên 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100%  khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa.   

Trong công tác vận động quỹ vì người nghèo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, MTTQ thị trấn đã thực hiện tốt các hoạt động này, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững. Các tổ chức thành viên MTTQ như: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… đã phát huy tốt nhiều phong trào thi đua sôi nổi tại địa phương nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như: Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Các phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng đô thị văn minh, khu phố văn minh… Qua đó, vị thế và vai trò của MTTQ thị trấn ngày càng được nâng cao, sự phối hợp thống nhất giữa MTTQ và chính quyền ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao, hệ thống chính trị từ thị trấn đến khu phố được kiện toàn, phát huy hiệu lực, hiệu quả….

Trên tinh thần dân chủ khách quan, Đại hội đã hiệp thương cử ra 41 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn lần thứ  I, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Trần Tuấn Anh-Bí thư Đảng ủy thị trấn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bàu Bàng lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024./.

   

HOÀNG TÚ (ĐTT)
Tin liên quan