Hoạt động cải cách hành chính
Thứ ba, 23/04/2019 | 16:58:09 GMT+7
Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn ứng dụng chữ ký số
Sáng ngày 23/04, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn chữ ký cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.
Tập tin đính kèm:

Tại buổi tập huấn các cán bộ, công chức, viên chức được hướng dẫn sử dụng chữ ký số, hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm chữ ký số; hướng dẫn gửi, nhận văn bản liên thông cho văn thư và sử dụng phần mềm eOffice; tìm hiểu về cấu hình hệ thống của phần mềm; ký số tài liệu PDF; xác thực chữ ký trên tài liệu PDF.


Toàn cảnh lớp tập huấn kỹ năng sử dụng chữ ký số

Việc đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hiện đại hóa, minh bạch hóa nền hành chính, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn huyện./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan