Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ năm, 02/05/2019 | 09:53:53 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện; Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 19 (06 - 10/5/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thăm chúc mừng các chức sắc và các cơ sở Phật giáo nhân dịp lễ Phật đản năm 2019

Phòng Nội vụ

Tuần 20 (13 - 17/5/2019)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN tháng 5/2019, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019.

VP. HĐND – UBND, Phòng TC - KH

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tham dự Lễ phát động Tết trồng cây và trồng cây phân tán năm 2019.

Phòng Kinh tế

Tuần 21 (20 - 24/5/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tham dự Lễ tổng kết năm học 2018-2019 tại các trường học trên địa bàn huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

Tin liên quan