Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh
Thứ tư, 15/05/2019 | 15:56:26 GMT+7
Đảng bộ huyện Bàu Bàng – Nhiều mô hình được nhân rộng trong toàn Đảng bộ huyện qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Sáng ngày 14/05, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng phát triển con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Tập tin đính kèm:

Dự hội nghị có bà Nguyễn Minh Thủy – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương; ông Nguyễn Hữu Chí – Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng; Ông trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lê Khắc Tri – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND – UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể huyện, xã.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 3 năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiếp tục chỉ đạo, phát huy nhân rộng thực hiện một số mô hình “làm theo Bác” có hiệu quả trên địa bàn huyện. điển hình như để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức tận tuy, vì nhân dân phục vụ và nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, CCVC. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục duy trì và nhân rộng thực hiện các mô hình “Chào cờ đầu tuần”,“Gần dân, sát dân”, “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng nhân dân nơi cư trú”,… nhằm học tập và làm theo Bác ở phong cách gần dân, sát dân, hiểu dân và thương yêu giúp đỡ đồng nghiệp trong đơn vị, quần chúng nhân dân địa phương, từ đó đổi mới phong cách làm việc và thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn; thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân; không ngừng phát huy và mở rộng dân chủ, tiếp thu có chọn lọc những ý kiến đóng góp của nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân; góp phần phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, Ban Thường vụ huyện ủy còn nhân rộng mô hình “Thực hành tiết kiệm” qua 3 năm triển khai nhân rộng đến nay toàn huyện có 45 tổ “thực hành tiết kiệm” của các xã thị trấn, có 4.281 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia tiền tiết kiệm được số tiền 2.431.000.000 đồng. Chi hỗ trợ thăm - viếng, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương… với tổng số tiền 1.522.000.000 đồng. Có thể thấy, mô hình, việc làm “Thực hành tiết kiện” đã và đang có sức lan tõa lớn tại các chi, đảng bộ và các hội đoàn thể toàn huyện, mang lại sự ấm áp, sự sẽ chia trong cộng đồng xã hội, tiết kiệm để giúp đỡ những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đây là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, tô thắm tình yêu thương, sẽ chia trong cuộc sống cộng đồng. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Để huy động sức dân trong triển khai thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã triển khai nhân rộng mô hình “Ánh sáng nông thôn mới” và mô hình “vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường GTNT bằng bê tông xi măng” qua gần 2 năm phát động nhân rộng 2 mô hình này đã có tác động to lớn nâng cao chất lượng cuộc sống và bộ mặt nông thôn của các địa phương, có sự hưởng ứng, đồng tình, tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện. đối với mô hình “Ánh sáng nông thôn mới”, chỉ qua gần 02 năm triển khai phát động có 07/07 xã, thị trấn thực hiện được 159 tuyến đường điện chiếu sáng, tổng chiều dài 59.860m với tổng kinh phí đầu tư là 1.502.440.000đ.Trong đó nhân dân tự đóng góp là 1.262.300.000 đồng; doanh nghiệp, mạnh thường quan đóng góp 240.140.000 đồng; trong đó có 24 tuyến do nhân dân đóng góp trả tiền điện hàng tháng. Đối với Mô hình “Vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng”, qua gần 02 năm triển khai có 03/07 xã, thị trấn gồm: Lai Hưng; Lai Uyên và Trừ Văn Thố thực hiện được 31 tuyến đường đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng, tổng chiều dài 9.658m với tổng kinh phí 8 tỷ 344 triệu đồng. Trong đó, nhân dân tự đóng góp là 2 tỷ 787 triệu đồng, số tiền còn lại do các doanh nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn đóng góp. Các xã còn lại cũng đã triển khai và được nhân dân đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần phục vụ tốt đời sống sinh hoạt của người dân nông thôn, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ngoài 06 mô hình trên, các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc cơ sở, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở, còn phát động và triển khai thực hiện rất nhiều mô hình, cách làm hay học tập và làm theo Bác. Trong đó, đơn cử có một số mô hình, việc làm theo Bác có hiệu quả, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia như Đảng ủy các cơ quan Khối Nhà nước Huyện với mô hình “Quỹ hổ trợ khó khăn” có 672 lượt đảng viên, công chức tham gia đóng góp được 170.000.000đ; mô hình “Chính quyền thân thiện, của Nhân dân, do Nhân dân vì Nhân dân”, Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ” do Uỷ ban Nhân dân huyện phát động; mô hình “Vận động gây quỹ tuyên dương học sinh thi đậu đại học hàng năm” của xã Lai Uyên; mô hình “Nuôi heo đất giúp đỡ cho hội viên nghèo” của Hội Phụ nữ; mô hình “Hủ gạo tình thương” của Hội Chữ thập đỏ các xã; mô hình “Hỗ trợ cây, con giống, phân bón cho hội viên nghèo” của Hội Nông dân; mô hình “Tuyến đường tự quản” của các xã Hưng Hòa, Trừ Văn Thố, Lai Uyên, Tân Hưng…

Có thể nói, Việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, từ góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.


Ông Nguyễn Văn Thương trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua


Ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích thực hiện tốt các mô hình làm theo bác

Để nghi nhận những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiên mô hình “Làm theo Bác”; khen thưởng cho 21 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Dịp này, Huyện ủy Bàu Bàng cũng đã trao Quyết định nghĩ hưu theo chế độ cho đồng chí Nguyễn Thành Tốt – Nguyên Chủ tịch UB MTTQ VN huyện; UBND huyện trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ cho 2 đồng chí./.


Lãnh đạo huyện trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho cán bộ


Lãnh đạo huyện trao quyết định bổ nhiệm vả điều động cán bộ

HỮU HOÀNG (ĐTT)


Tin liên quan