Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 17/05/2019 | 15:53:32 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 21-2019
Tập tin đính kèm:

Tải lịch


LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 21 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 20-5-2019 đến ngày 24-5-2019)

-----

Thứ Hai

(20/5)

Thường trực Huyện ủy đi công tác (có chương trình riêng)

Thứ Ba

(21/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

 Đ/c Bí thư Huyện ủy họp UBND huyện định kỳ.

* Chánh Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Luận cùng dự.

Địa điểm:

 Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

2-

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng tháng 5 năm 2019.

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện;  Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Huệ cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Chiều

15 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy thăm và làm việc với Công ty TNHH Chế biến gỗ Hồng Trâm Phát.

Mời dự:

Các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm:

Trụ sở Công ty (Các đồng chí tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 14 giờ 30 phút để cùng đi, Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị xe cho đoàn).

Thứ Tư 

(22/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 tại Trường Trung học cơ sở Quang Trung.

Địa điểm:

Trường Trung học cơ sở Quang Trung.

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự hội thảo khoa học “Giáo dục STEM/STEAM: đi từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo”

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị triễn lãm tỉnh

Thứ Năm

(23/5)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1- Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác Mặt trận và đoàn thể tháng 5 năm 2019; kế hoạch tháng 6 năm 2019 (VPHU chuẩn bị).

2- Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh tháng 5 năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị)[1].

3- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

4- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

5- Báo cáo sơ kết quả thực hiện kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4,5).

6- Đề án hợp nhất các cơ quan khối vận huyện.

7- Báo cáo 10 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

8- Báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Thông báo số 165-TB/TW, ngày 04-9-1998 của Thường vụ Bộ Chính trị về chủ trương đối với phật giáo Hòa Hỏa trong tình hình mới và 05 năm thực hiện Kết luận 101-KL/TW, ngày 03-9-2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tinh lành trong tình hình mới (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung 6,7,8).

9- Công tác cán bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy.

ND3:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

ND4,5:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND6,7,8:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

ND9:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần.

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự.

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành.

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

3-

14 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng xét duyệt công chức (Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung và thư mời)

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

4-

14 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Thứ Sáu (24/5)

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 tại Trường THCS Lai Uyên

Địa điểm:

Trường THCS Lai Uyên

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan[1] Nội dung 1 và 2 không thông qua tại Hội nghị, đề nghị các đ/c nghiên cứu, đóng góp gửi về cơ quan VPHU, Văn phòng HĐND-UBND huyện sau cuộc họp.Tin liên quan