Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 31/05/2019 | 15:44:45 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/6/2019 đến 07/6/2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 03/6/2019:

Sáng:

06 giờ 50: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Lễ chào cờ của Huyện

MD: - Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, phòng ban huyện.

          ĐĐ: Hội trường Huyện

08 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

 - Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp bàn Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Đài Truyền thanh chuẩn bị Kế hoạch và tài liệu họp)

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Tài chính - Kế hoạch

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự bàn giao công việc Chánh Thanh tra huyện

          ĐĐ: Thanh tra huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016 – 2020 theo Chương trình số 10-CTr/HU, ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Đảng ủy xã Cây Trường II

MD: - Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2054-QĐ/HU ngày 22/4/2019 của Huyện ủy

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cây Trường II; Công chức, nhân viên phụ trách cải cách hành chính, bộ phận một cửa.

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Nương dự

ĐĐ: UBND xã Cây Trường II

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự họp nghe các Sở: Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường báo cáo giải quyết các kiến nghị của Tổng Công ty BECAMEX

          ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh

Thứ Ba ngày 04/6/2019:

Sáng:

08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hội Người mù huyện

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

ĐĐ: phòng họp Đài Truyền thanh huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát hoạt động về bảo vệ môi trường ở một số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 09/TB-ĐGS ngày 14/5/2019 của Đoàn Giám sát chuyên đề của Ban KT-XH HĐND huyện)

MD: - Thành phần Đoàn Giám sát (theo Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 14/5/2019 của HĐND huyện

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trang cùng đi

          ĐĐ: Tại các cơ sở được giám sát

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016 – 2020 theo Chương trình số 10-CTr/HU, ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Đảng ủy thị trấn Lai Uyên

MD: - Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2054-QĐ/HU ngày 22/4/2019 của Huyện ủy

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lai Uyên; Công chức, nhân viên phụ trách cải cách hành chính, bộ phận một cửa.

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Nương dự

ĐĐ: UBND thị trấn Lai Uyên  

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp triển khai các biện pháp cấp bách xử lý, ngăn chặn dịch tả lợn châu phi trên địa bàn

          MD:  - Có thư mời riêng

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự phiên họp UBND tỉnh (bất thường)

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Thứ Tư ngày 05/6/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới” và triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” (đã có thư mời riêng)

- Chánh Văn phòng, các c/v: Quang, Bình, X. Lộc, Loan, Trinh, Thảo dự

          ĐĐ: Sân bê tông đầu đường NC, Khu Công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016 – 2020 theo Chương trình số 10-CTr/HU, ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Đảng ủy xã Hưng Hòa

MD: - Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2054-QĐ/HU ngày 22/4/2019 của Huyện ủy

 - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Hòa; Công chức, nhân viên phụ trách cải cách hành chính, bộ phận một cửa.

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Nương dự

ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát hoạt động về bảo vệ môi trường ở một số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 09/TB-ĐGS ngày 14/5/2019 của Đoàn Giám sát chuyên đề của Ban KT-XH HĐND huyện)

MD: - Thành phần Đoàn Giám sát (theo Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 14/5/2019 của HĐND huyện

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trang cùng đi

          ĐĐ: Tại các cơ sở được giám sát

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tham dự buổi tiếp đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy (theo chương trình của Huyện ủy)

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Năm ngày 06/6/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp Công dân định kỳ

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

          ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh

8 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Diễn đàn trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2019 (đã có thư mời riêng)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019 (theo Thông báo số 11/TB-ĐGS.BPC ngày 21/5/2019 của Đoàn Giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện)

MD: - Thành phần Đoàn Giám sát (theo Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trang dự

          ĐĐ: Tại UBND các xã được giám sát

09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ động thổ Công ty TNHH AMPACS INTERNATIONAL

          ĐĐ: Đường N14, Lô 7B_H_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng.

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016 – 2020 theo Chương trình số 10-CTr/HU, ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Đảng ủy xã Long Nguyên

MD: - Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2054-QĐ/HU ngày 22/4/2019 của Huyện ủy

 - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Nguyên; Công chức, nhân viên phụ trách cải cách hành chính, bộ phận một cửa.

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Nương dự

ĐĐ: UBND xã Long Nguyên

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn huyện

MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

                   - C/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu ngày 07/6/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

               - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

9 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016 – 2020 theo Chương trình số 10-CTr/HU, ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Đảng ủy xã Tân Hưng

MD: - Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2054-QĐ/HU ngày 22/4/2019 của Huyện ủy

 - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng; Công chức, nhân viên phụ trách cải cách hành chính, bộ phận một cửa.

                    - C/v Nương dự

ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019 (theo Thông báo số 11/TB-ĐGS.BPC ngày 21/5/2019 của Đoàn Giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện)

MD: - Thành phần Đoàn Giám sát (theo Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trang dự

ĐĐ: Tại UBND các xã được giám sát

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan