Hoạt động cải cách hành chính
Thứ năm, 06/06/2019 | 14:02:27 GMT+7
UBND huyện kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2020
Chiều ngày 29/5/2019, UBND huyện Bàu Bàng do ông Võ Thành Giàu - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2020 theo Chương trình số 10-CTr/HU ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại xã Trừ Văn Thố.
Tập tin đính kèm:

Theo đó ngay sau khi Chương trình của Huyện ủy ban hành, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức trong Hội nghị sơ, tổng kết hàng năm được 04 cuộc có 812 lượt người dự. Ngoài ra trong cuộc họp Cơ quan đình kỳ, Ủy ban nhân dân triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức được 6 cuộc có 325 lượt người dự.  Đảng ủy chỉ đạo UBND tập trung triển khai toàn diện các nội dung cải cách hành chính từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác quản lý nhà nước và sự phát triển của địa phương. Xây dựng kế hoạch kiểm soát, rà soát, cập nhật, công bố, niêm yết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng pháp luật, tạo thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức khi có nhu cầu liên hệ giải quyết thủ tục hành chính….

HOÀNG TÚ (ĐTT)
Tin liên quan