Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 14/06/2019 | 15:33:13 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/6/2019 đến 21/6/2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 17/6/2019:

Sáng:

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu; Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe Chi bộ Tòa án báo cáo vụ việc theo Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09-11-2018 của Bộ Chính trị

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

MD: - Hiệu trưởng Trường THPT Bàu Bàng; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Y tế, Điện lực, Công an huyện,  Giáo dục – Đào tạo, Quản lý đô thị, Đài Truyền thanh, Xí nghiệp phát triển công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng.

                   - Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Đoàn công tác của huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Hưng (theo chương trình của Huyện ủy)

                   - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc cùng đi

          ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tổng kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt báo chí

MD: - Trưởng Đài Truyền thanh, đại diện lãnh đạo: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Xí nghiệp công trình công cộng

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Hội trường huyện

Thứ Ba ngày 18/6/2019:

Sáng:

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự Họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (đã có thư mời riêng)

                 - Lãnh đạo Văn phòng, các c/v: Loan, Trang, Trinh, Thảo, T. Lộc Quang, Bình, X. Lộc, Duy dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội

          ĐĐ: UBND xã Cây Trường II

Thứ Tư ngày 19/6/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo các báo cáo:

               - Tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2019.

               - Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm

               - Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

               - Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ tập trung chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019.  

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Bình, Duy, Loan dự.

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện dự buổi làm việc của Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh, về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh

          ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Đoàn công tác của huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cây Trường II (theo chương trình của Huyện ủy)

                   - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc cùng đi

          ĐĐ: UBND xã Cây Trường II

Thứ Năm ngày 20/6/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

MD: - Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện.

                   - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các xã, thị trấn

                   - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm 2019 và sơ kết công tác Hội Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2019

          MD:  - Thành phần tham dự: do Hội Chữ thập đỏ mời

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án, Kho bạc

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

                   - Chánh Văn phòng, c/v: Quang, Bình dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe thông qua dự Báo cáo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính và dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

MD:  - Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2054-QĐ/HU ngày 22/4/2019 của Huyện ủy     

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Nương dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện một số công tác quản lý tài nguyên và môi trường

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Thứ Sáu ngày 21/6/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

7 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho Hòa giải viên trên địa bàn huyện (có thư mời riêng)

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu; Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

                   - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả Kết quả

MD: - Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện (do Phòng Nội vụ mời)

- Đại diện Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Nương dự

ĐĐ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả Kết quả

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Đoàn công tác của huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Long Nguyên (theo chương trình của Huyện ủy)

                   - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc cùng đi

          ĐĐ: UBND xã Long Nguyên

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan