Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ tư, 26/06/2019 | 15:13:55 GMT+7
Một số lưu ý đối với người dân, trước khi thực hiện giao dịch các dự án nhà ở
Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các khu dân cư và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện;
Tập tin đính kèm:

Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 1737/UBND-KT yêu cầu Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các vấn đề sau đây:

- Đến nay, trên địa bàn huyện có 27 dự án phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ đầu tư dự án (Đính kèm danh sách). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2019) chỉ có 01 dự án Khu nhà ở được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai là Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Huỳnh Gia Phát làm chủ đầu tư (theo Công văn số 4583/SXD-QLN ngày 25/12/2018 của Sở Xây dựng).

- Người dân trước khi thực hiện giao dịch cần tìm hiểu kỹ về thông tin, uy tín về chủ đầu tư dự án trên thị trường cũng như hồ sơ pháp lý dự án như: Chủ trương đầu tư dự án, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép mở bán hay chưa,...

- Đối với hợp đồng mua bán, mỗi hợp đồng ký kết giữa người bán và người mua đều có những điều khoản được ghi rõ. Lưu ý, phải ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư dự án; về tiến độ huy động vốn; dự án đã được Sở Xây dựng cho phép được huy động vốn thông qua hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản hay chưa,... Người mua cần tỉnh táo, tìm hiểu rõ thông tin để không phát sinh tranh chấp nếu hai bên không thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích

Địa điểm

1

Khu dân cư 5A

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP

179,7

Lai Uyên

2

Khu dân cư 5B

164,8

Lai Uyên

3

Khu dân cư 5C

94,7

Lai Uyên

4

Khu dân cư 5D

162,1

Lai Uyên

5

Khu dân cư 5E

71,9

Lai Hưng

6

Khu dân cư 5F

386,2

Lai Uyên

7

Khu dân cư

Lai Hưng

105,7

Lai Uyên và Lai Hưng

8

Khu nhà ở thu nhập thấp Huỳnh Gia Phát

Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Huỳnh Gia Phát

2,6

Lai Uyên

9

Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát

8,0

Lai Uyên

10

Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ

 Lai Hưng

Công ty Cổ phần Vĩnh Quang

83,0

Lai Hưng

11

Khu dân cư

Lai Hưng

31,1

Lai Hưng

12

Khu đô thị Royal – Town

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP

57,0

Lai Uyên và Lai Hưng

13

Khu nhà ở Đức Phát (khu A + Khu B)

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát

5,9

Lai Uyên

14

Khu nhà ở Đức Phát (khu A + Khu B) mở rộng

5,8

Lai Uyên

15

Khu nhà ở Đức Phát 3

30,5

Lai Uyên

16

Khu nhà ở nông thôn Nam Long

Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc Đại Phát

22,5

Lai Hưng

17

Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2

Công ty Cổ phần Bất động sản Ánh Dương Miền Nam

28,95

Trừ Văn Thố

18

Khu nhà ở nông thôn Nam Long 3

Công ty Cổ phần Bất động sản Nam Long Bình Dương

16,78

Long Nguyên

19

Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3

Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Điền Phát

11,8

Lai Uyên

20

Khu nhà ở thương mại Đất Thành

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Đất Thành

11,78

Trừ Văn Thố

21

Khu nhà ở Nam An – Bàu Bàng

Công ty TNHH

Nam An Bàu Bàng

17,82

Lai Uyên

22

Khu nhà ở

 Tài Lộc

Công ty Cổ phần

Cao su Tài Lộc

8,88

Long Nguyên

23

Khu nhà ở

 Lộc Phát

Công ty Cổ phần

cao su Lộc Phát

7,24

Long Nguyên

24

Khu nhà ở

Sài Gòn Land 2

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Sài Gòn Land

18,83

Long Nguyên

25

Khu nhà ở M&C Lai Hưng

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

6,2

Lai Hưng

26

Khu nhà ở

Hoàng Cát Center

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển địa ốc Hoàng Cát Bình Dương

7,77

Lai Uyên

27

Khu nhà ở

Trung Quân

Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Trung Quân

8,0

Lai Uyên

Tin liên quan