Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ hai, 01/07/2019 | 07:04:49 GMT+7
Lịch làm việc của TTHU tuần 27-2019
Tập tin đính kèm:

Tai lich 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 27 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 01-7-2019 đến ngày 05-7-2019)

-----

Thứ Hai

(01/7)

Sáng

1-

06 giờ 50:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ Chào cờ đầu tuần

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Công an huyện dự Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo, tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận 06 tháng đầu năm 2019

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Lai Uyên về kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng cấp xã và thực hiện nhiệm vụ do Huyện ủy, UBND huyện giao nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019

Cùng đi:

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện,

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai,

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời),

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Việt cùng dự.

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

Lưu ý: Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 13 giờ 00 phút để cùng đi (Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện chuẩn bị phương tiện cho đoàn).

Thứ Ba

(02/7)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Công an huyện dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng 06 tháng đầu năm 2019

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lai Hưng về kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng cấp xã và thực hiện nhiệm vụ do Huyện ủy, UBND huyện giao nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019

Cùng đi:

- Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện,

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện,

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai,

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời),

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Lai Hưng

Lưu ý: Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 13 giờ 00 phút để cùng đi (Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện chuẩn bị phương tiện cho đoàn).

Thứ Tư 

(03/7)

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ tỉnh 2016-2021

Địa điểm:

Hội trường A- UBND TP. Thủ Dầu Một

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội CĐCS Khối Đảng nhiệm kỳ 2019-2022

* Lãnh đạo và chuyên viên văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Năm

(04/7)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-


13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy (03 đ/c) họp giao ban tuần

Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

14 giờ 30:

Đ/c Bí thư và Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2084-QĐ/HU, ngày 26-6-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 Thứ Sáu (05/7)

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (mở rộng)

(Có chương trình và thông báo triệu tập riêng)

Địa điểm:

Hội trường Huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                                      

                                                                                                                  Tin liên quan