Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ tư, 10/07/2019 | 14:38:10 GMT+7
Huyện Bàu Bàng tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ năng công tác đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng
Sáng ngày 10/7; Ban chỉ đạo 94 của huyện huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ năng công tác đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng cho các thành viên Ban chỉ đạo 94 của huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban huyện; các cộng tác viên 94 nòng cốt cấp huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tập tin đính kèm:


Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các đại biểu được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cung cấp những thông tin có định hướng đối với công tác “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trên internet và mạng xã hội trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 28/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn chuyên sâu về kỹ năng chia sẽ thông tin, đăng tải các tin, bài, tác chiến đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên các trang nhóm facebook; các kỹ năng chỉ huy, phối hợp nội bộ trên Zalo để phát động tác chiến, đấu tranh phản bác, xóa bỏ các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Qua hoạt động này nhằm hướng dẫn các đại biểu nhận diện, xử lý các thông tin sai trái trên mạng xã hội, cách thức đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” và hướng dẫn cho đại biểu các kỹ năng chia sẽ thông tin, đấu tranh phản bác, gỡ bỡ những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội hiện nay./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan