Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ bảy, 13/07/2019 | 09:18:42 GMT+7
Lịch làm việc của TTHU tuần 29-2019 (15/7 đến 19/7/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 29 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 15-7-2019 đến ngày 19-7-2019)

-----


Thứ Hai

(15/7)

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm của Đảng ủy quân sự tỉnh

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Chỉ huy-Bộ CHQS tỉnh

Thứ Ba

(16/7)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đoàn thể 06 tháng đầu năm 2019 và nghe các đoàn thể báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn, các loại quỹ (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

Thủ trưởng các cơ quan: Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện;

Phó Văn phòng Chi và Chuyên viên Huệ cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư

(17/7)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29- khóa X (mở rộng)

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2019

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Năm

(18/7)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Huyện ủy họp UBND huyện định kỳ

*Chánh Văn phòng và Chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều:

1-

13 giờ 30:

Đc Phó Bí thư Huyện ủy làm việc với Đoàn khảo sát về công tác cán bộ nữ của Tỉnh ủy  (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị chương trình, nội dung và thông báo thành phần tham dự)

Mời dự:

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện;

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

Thành viên Tổ công tác cán bộ nữ của huyện theo Quyết định số 2067-QĐ/HU, ngày 14-06-2019;

Phó Văn phòng Chi và Chuyên viên Huệ dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

2-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 Thứ Sáu (19/7)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp giao ban khối Nội chính tại tỉnh

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2019

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

3-

10 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp tại tỉnh

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đă ký)

Nguyễn Công Quan

                                                                           

Tin liên quan