Chương trình Quốc gia Nông thôn mới
Thứ sáu, 19/07/2019 | 15:46:31 GMT+7
BCĐ Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện Bàu Bàng giám sát công tác nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới Lai Hưng
Sáng ngày 19/7, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Bàu Bàng tổ chức đoàn giám sát công tác nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới tại xã Lai Hưng.
Tập tin đính kèm:

Dự và chủ trì buổi giám sát có ông Lê Khắc Tri – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đoàn giám sát, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện và xã Lai Hưng.

Xã Lai Hưng được UBND tỉnh Bình Dương công nhận xã NTM vào cuối năm 2016, để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM theo bộ tiêu chí của tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 và Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020, trong 3 năm qua, xã đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động, phong trào chung sức giữ vững và nâng cao chất lượng xã NTM theo bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2017 – 2020; theo đó, tổng kinh phí giai đoạn từ đầu năm 2017 đến nay xã Lai Hưng đã huy động được 108 tỷ 567 triệu đồng để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, trong đó ngân sách nhà nước là 72 tỷ 869 triệu đồng, vốn lồng ghép các chường trình, dự án khác trên địa bàn xã là 239 triệu đồng, vốn vay tín dụng 24 tỷ 605 triệu đồng, vốn huy động cộng đồng là 9 tỷ 854 triệu đồng, vốn thưởng xã NTM là 1 tỷ đồng. Từ sự đoàn kết chung sức, chung lòng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã đã góp phần cho xã nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương. Tại buổi giám sát địa phương cũng nêu lên các khó khăn của một số chỉ tiêu trong các tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2018 – 2020. Đồng thời các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện cũng đã đóng góp, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM cho địa phương.


Ông Lê Khắc Tri - Chủ tịch UBND huyện; Trưởng đoàn giám sát phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi giám sát tai xã Lai Hưng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, ông Lê Khắc Tri – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đoàn giám sát đã đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM. đồng thời ông cũng đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí mới; đề nghị các ngành liên quan huyện hướng dẫn, hỗ trợ địa phương giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của xã.

Qua việc giám sát nhằm đánh giá tình hình nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020, đồng thời nắm bắt những khó khăn của các địa phương để Ban chỉ đạo huyện có hướng hỗ trợ các xã hoàn thành các tiêu chí xã NTM theo bộ tiêu chí mới. Phấn đấu cuối năm 2019, huyện Bàu Bàng được Trung ương công nhận huyện NTM./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan