Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 19/07/2019 | 16:20:21 GMT+7
Lịch làm việc của TTHU tuần 30-2019 (22/7 đến 26/7/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 30 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 22-7-2019 đến ngày 26-7-2019)

-----

Thứ Hai

(22/7)

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy quân sự huyện

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Ban Chỉ huy quân sự huyện

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng tháng 07 năm 2019

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện;  Phó Chánh Văn phòng Chi và chuyên viên Huệ cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba

(23/7)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Địa điểm:

Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh

Chiều

14 giờ 00:

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy dự họp liên tịch lần 3, chuẩn bị kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện

Địa điểm:

Phòng họp VP HĐND-UBND huyện

Thứ Tư

(24/7)

 

Chiều

13 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1.     Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tháng 7/2019, kế hoạch tháng 8/2019,

2.     Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN tháng 7/2019, kế hoạch tháng 8/2019[1],

3.     Đoàn kiểm tra Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2020 theo chương trình số 10-CTr/HU, ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy (UBND huyện chuận bị nội dung 2,3),

4.     Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (UBKT Huyện ủy chuẩn bị),

5.     Quyết định phân công trong Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020,

6.     Hồ sơ phát triển Đảng (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 5, 6)

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND2,3:

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện,

ND 3:

Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện,

ND 4:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy,

ND 5,6:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy,

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Năm

(25/7)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

 Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

 Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

08 giờ 00:

Thường Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 07 năm 2019

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND- UBND huyện

 Thứ Sáu (26/7)

 

Sáng

1-

06 giờ 30:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát

Địa điểm:

Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy dự hội nghị sơ kết tình hình hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

*Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

                                                                           [1] Nội dung 01, 02 không thông qua tại Hội nghị, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý gửi về Văn phòng Huyện ủy để tổng hợpTin liên quan