Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ tư, 24/07/2019 | 15:08:01 GMT+7
Trưng bày sản phẩm góp phần thành công Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2019
Sáng ngày 19/7/2019, Hội nông dân huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2019 được đánh giá thành công.
Tập tin đính kèm:

Với số lượng hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp: 52 lượt hộ đạt cấp Trung ương; 425 lượt hộ đạt cấp tỉnh; 1.159 lượt hộ đạt cấp huyện; 6.530 lượt hộ đạt cấp cơ sở là nguồn lực, sức mạnh lan tỏa về nông nghiệp, nông dân, nông thôn,  góp phần xây dựng huyện Bàu Bàng hoàn thành nông thôn mới trong năm 2019.

Thành công cho Hội nghị có đóng góp phần trưng bày sản phẩm tiêu biểu của 07 xã, thị trấn về thành tựu nông nghiệp, sản phẩm huyện nhà. Trong năm 2019 xuất hiện một số sản phẩm đạt VietGAP về rau, cây ăn trái, cây có múi và các sản phẩm mới như yến, rau mầm, cây cảnh, nuôi dế, nuôi rắn mối…..như vậy nông nghiệp đô thị, nông nhiệp kỹ thuật cao từng bước được ứng dụng tại huyện Bàu Bàng.


Đ/c  Nguyễn Thanh Khiêm
- Phó Bí thư Huyện ủy tham quan gian hàng trưng bày

Với phần trưng bày giải I thuộc về Hội Nông dân xã Tân Hưng, đồng giải II thuộc Hội Nông dân xã  Hưng Hòa và thị trấn Lai Uyên. Hướng tới xây dựng phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị ./.

Huỳnh Lâm (HND Huyện)
Tin liên quan