Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ bảy, 31/08/2019 | 20:17:44 GMT+7
Huyện Bàu Bàng khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng
Sáng ngày 26/8, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2019 cho 79 quần chúng ưu tú từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện.
Tập tin đính kèm:

Dự lễ khai giảng có ông Nguyên Văn Lập - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; ông Bạch Văn Nhân – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện.

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng sẽ diễn ra trong 5 ngày các học viên sẽ được truyền đạt, học tập 5 Chuyên đề về lý luận chính trị gồm: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên làm bài thu hoạch để đánh giá, xếp loại kết quả học tập.


Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời hiểu rõ nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan