Chương trình Quốc gia Nông thôn mới
Thứ bảy, 31/08/2019 | 20:31:05 GMT+7
25 tập thể, 45 cá nhân được chủ tịch UBND huyện khen thưởng trong phong trào “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020
Chiều ngày 28/8, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.
Tập tin đính kèm:

Đến dự có ông Hồ Trúc Thanh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; ông Nguyễn Văn Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bàu Bàng; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã và các cá nhân, tập thể điển hình trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cùng với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn huyện, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bàu Bàng đạt nhiều thành quả nổi bật. Bộ máy quản lý chỉ đạo nông thôn mới các cấp đã được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả; cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của huyện, các xã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Từ đó, người dân đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình và vai trò chủ thể của mình, từ đó tích cực tham gia phong trào tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào để làm đường giao thông nông thôn; kết cấu hạ tầng được đầu tư, sản xuất phát triển, bộ mặt nông thôn đã bước đầu đổi thay; các mô hình “Vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường GTNT bằng bê tông xi măng”, mô hình “Ánh sáng nông thôn mới” đã được nhân dân, doanh nghiệp toàn huyện chung sức đóng góp kinh phí để thực hiện. Mang lại dáng dấp hiện đại, văn minh cho huyện nhà. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019, tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là hơn 7.381 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách là 4.687 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 63,5%, vốn xã hội hóa 2.694 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 36,5%, cụ thể: Ngân sách tỉnh là 2.340  tỷ đồng, chiếm tỷ lệ  31,7%, ngân sách huyện là 2.072 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ  28,1%, ngân sách xã 275  tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,7%, vốn vay tín dụng 838  tỷ đồng, chiếm tỷ lệ  11,4%. Vốn doanh nghiệp đóng góp 339 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,6%. Đặc biệt vốn do nhân dân đóng góp là 1.516 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ  20,5%, điều đó đã minh chứng cho nỗ lực, đoàn kết của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong phong trào “Toàn huyện chung sức xây dựng NTM”. góp phần cho 7/7 xã của huyện Bàu Bàng được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã NTM, trong đó có xã Lai Uyên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận nâng lên thành thị trấn Lai Uyên trong năm 2018. Huyện phấn đấu được công nhận huyện NTM trong năm 2019 này.UBND huyện khen thưởng cho các cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào toàn huyện chung sức xây dựng NTM

Để nghi nhận những đóng góp của các tập thể và các cá nhân có nhiều thành tích trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Dịp này Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho 25 tập thể và 45 cá nhân trong phong trào “toàn huyện chung sức xây dựng NTM”./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan