Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 06/09/2019 | 15:14:28 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/9/2019 đến 13/9/2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 09/9/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Tối:

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ hội Tết Trung thu ở xã Trừ Văn Thố

          ĐĐ: Trường THCS Trừ Văn Thố

Thứ Ba ngày 10/9/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự khai mạc Hội thi “Trụ sở chính quy xanh, sạch, đẹp” Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Long Nguyên

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân”

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Cây Trường II

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị giao ban khối Đảng 9 tháng đầu năm 2019

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

9 giờ 00: Chủ tịch UBND kiểm tra cơ sở vật chất các trường học

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo

          ĐĐ: Tại các trường học trên địa bàn xã Long Nguyên

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND họp Thường trực HĐND huyện

                 - Lãnh đạo Văn phòng, c/v T. Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND kiểm tra cơ sở vật chất các trường học

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo

ĐĐ: Tại các trường học trên địa bàn các xã, thị trấn: Lai Uyên, Tân Hưng,  Hưng Hòa.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu mô hình dự án khoa học công nghệ

          MD:  - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Kinh tế mời)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ hội Tết Trung thu năm 2019 tại huyện (do Công ty ISC BECAMEX tổ chức)

          ĐĐ: Căn số 1, Khu nhà xưởng, đường NC, KCN Bàu Bàng      

Thứ Tư ngày 11/9/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu; Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

               - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

          ĐĐ: Hội trường Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh thông qua đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh năm 2019

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019 (có thư mời riêng)

                   - Chánh Văn phòng, c/v Duy dự

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND huyện về giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp giấy phép xây dựng tại khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Lai Uyên giai đoạn 2015 – 2020

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Đại diện Lãnh đạo Xí nghiệp phát triển công nghiệp – đô thị Bàu Bàng.

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Năm ngày 12/9/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa chủ trì tiếp Công dân định kỳ

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch, các văn bản cụ thể hóa và việc triển khai lập quy hoạch tỉnh

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

9 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

          ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài họp giao ban khối Nội chính

- Chánh Văn phòng, c/v Duy dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 – 2018

MD: - Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức phụ trách công tác Thanh niên của Phòng Nội vụ

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự bế mạc Hội thi “Trụ sở chính quy xanh, sạch, đẹp” Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn

          ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

15 giờ 00: Chủ tịch UBND kiểm tra cơ sở vật chất các trường học

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo

ĐĐ: Tại các trường học trên địa bàn xã Lai Hưng

Thứ Sáu ngày 13/9/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

                   - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bàn giao hồ sơ, tài sản về cho Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

MD: - Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt bảo vệ thực vật, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng Kinh tế

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND kiểm tra cơ sở vật chất các trường học

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo

ĐĐ: Tại các trường học trên địa bàn các xã: Trừ Văn Thố, Cây Trường.

15 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa thăm và làm việc với cấp ủy Chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương

          ĐĐ: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan