Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ tư, 06/11/2019 | 14:06:56 GMT+7
Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng
Tập tin đính kèm:

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể như sau:

- Nội dung công khai:

+ Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng (nhấp vào để xem chi tiết).

+ Các chỉ tiêu sử dụng đất của Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng (nhấp vào để xem chi tiết).

+ Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (nhấp vào để xem chi tiết).

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng (tỷ lệ 1/25.000) (nhấp vào để xem chi tiết).

- Thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân: 30 ngày, kể từ ngày 31/10/2019 đến hết ngày 29/11/2019.

- Hình thức nhận ý kiến góp ý của nhân dân:

+ Nhận góp ý trực tiếp bằng Văn bản gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: A2-14, đường NC - KĐT Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

+ Nhận góp ý qua hộp thư điện tử (địa chỉ hộp thư điện tử: tnmt.bb@binhduong.gov.vn).

+ Góp ý trực tiếp trên Trang thông tin điện tử của huyện.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan