Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ hai, 06/01/2020 | 15:53:09 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 01 năm 2020 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần II (06 - 10/01/2020)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các phòng, ban, các xã, thị trấn.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tuần III (13 - 17/01/2020)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

- Họp Hội đồng thẩm định chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019.

- Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện để xét và đề nghị khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

- Tổ chức thăm và chúc Tết các cơ sở tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

Phòng Nội vụ

          Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.
Tin liên quan