Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ ba, 07/01/2020 | 16:11:11 GMT+7
Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Căn cứ Thông báo số 254/TB-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020;
Tập tin đính kèm:

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã ban hành Văn bản số 3865/UBND-TH ngày 31/12/2019 về treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đề nghị các cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các Trường học trên địa bàn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

          1. Về treo cờ

- Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03/02/2020) và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý trong 05 ngày, từ ngày 23/01/2020 (nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 27/01/2020 (tức mùng 3 Tết Canh Tý).

Giao trách nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đôn đốc, theo dõi việc treo cờ ở các công sở và các hộ dân trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Căn cứ Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) thì dịp Tết Âm lịch Canh Tý năm 2020, công chức, viên chức được nghỉ 07 ngày liên tục, từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý).

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

3. Trực bảo vệ cơ quan

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và các khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày Tết Nguyên đán và báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị về Ủy ban nhân dân huyện theo đúng quy định.

Danh sách trực: Các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện trước ngày 20/01/2020.

4. Tổ chức làm vệ sinh

Trước các ngày Tết Nguyên đán, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bàu Bàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và học sinh làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng, khuôn viên trường học và các khu phố, ấp.

Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân tham gia thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn và chăm sóc cây xanh, không vứt rác bừa bãi, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, góp phần làm sạch đẹp đường phố, trật tự đô thị.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, Hiệu trưởng các Trường trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này./.

Tin liên quan