Chương trình Quốc gia Nông thôn mới
Thứ bảy, 25/07/2015 | 08:19:02 GMT+7
Đầu tư 1.226 tỉ đồng xây dựng Nông thôn mới
Trong đó, nguồn ngân sách huyện đầu tư 546 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng 258 tỷ đồng, huy động vốn từ doanh nghiệp 47 tỷ đồng, huy động từ các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp 275 tỷ đồng và 100 tỷ đồng là nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.
Tập tin đính kèm:

Trong giai đoạn 2010- 2014, toàn huyện Bàu Bàng đã huy động được 1.226 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn ngân sách huyện đầu tư 546 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng 258 tỷ đồng, huy động vốn từ doanh nghiệp 47 tỷ đồng, huy động từ các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp 275 tỷ đồng và 100 tỷ đồng là nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.

 Nhờ vậy, đến nay bộ mặt nông thôn của địa phương tương đối hoàn thiện, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn đã có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để các địa phương cũng như huyện Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2015-2020 thì cần sự quan tâm đầu tư hơn nữa của Trung ương và tỉnh về các hạng mục đầu tư công, xây dựng cơ bản như: Sớm hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Hành chính huyện, nhà làm việc các cơ quan sự nghiệp, xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao từ xã đến huyện, xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn về cơ sở vật chất… nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn 2015-2020.

HỮU HOÀNG

Tin liên quan