Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 14/02/2020 | 16:07:21 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/02/2020 đến 21/02/2020
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 17/02/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Ba ngày 18/02/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng, an ninh tháng 02/2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2020.

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

-      Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục thuế khu vực Bến Cát, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm văn hóa – Thể thao, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Văn phòng Huyện ủy.

                    - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Xuân Lộc, Bình, Duy dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND huyện về giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp giấy phép xây dựng tại khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Lai Uyên giai đoạn 2015 – 2020

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Đại diện lãnh đạo Xí nghiệp phát triển công nghiệp – đô thị Bàu Bàng.

- Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

- Phó Chánh Văn phòng, các chuyên viên: Loan, Xuân Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Tư ngày 19/02/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Trưởng Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTTQVN huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Kinh tế

-  Đại diện Đảng ủy (Bí thư hoặc Phó Bí thư), Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN, công chức phụ trách, trưởng (hoặc phó) các ấp của 02 xã Hưng Hòa và Long Nguyên   

-         Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trinh cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp giao ban Khối Đảng

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp Hội đồng thi đua, khen thưởng xét khen thưởng năm 2019

MD: - Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (do Phòng Nội vụ mời)

-         Chánh Văn phòng, chuyên viên Trinh dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường Mỹ Phước – Bàu Bàng

MD: - Đại diện: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Đông Nam bộ

-  Đại diện Chi nhánh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp  CTCP - Ban Quản lý Phát triển Khu liên hợp Bình Dương

-  Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường

-   Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

-   Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Năm ngày 20/02/2020:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Thường vụ Huyện ủy

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

7 giờ 30:  Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

          ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (tại trụ sở Thanh tra cũ).

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp xem xét kiến nghị điều chỉnh cục bộ vị trí, tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cây Trường của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP

ĐĐ: Hội trường Ban Quản lý (tầng 5, tháp 5, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương)

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng

MD: - Các thành viên Hội đồng

-   Chuyên viên Xuân Lộc cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài truyền thanh

Thứ Sáu ngày 21/02/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

-         Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường B, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan