Chương trình Quốc gia Nông thôn mới
Thứ sáu, 26/02/2016 | 10:52:26 GMT+7
Lấy ý kiến đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bàu Bàng, giai đoạn 2016-2020
Chiều ngày 24/02/2016, đồng chí Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của nhằm lấy ý kiến các thành viên trong Ban chỉ đạo về đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bàu Bàng, giai đoạn 2016-2020.
Tập tin đính kèm:

Năm 2015, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, của huyện. Huyện Bàu Bàng đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện các mô hình phát triển kinh tế; đóng góp công sức, hiến đất, hiến cây thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh công tác đào tạo, chuẩn hóa cán bộ; phát huy nội lực xây dựng NTM; thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng lợi; đến nay các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM của huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2015, huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã cây Trường II;  phấn đấu trong năm 2016, 3 xã Hưng Hòa, Tân Hưng, Lai Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới; năm 2017 là xã Trừ Văn Thố và Lai Uyên.


Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn

Chính vì vậy việc xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 là hết sức quan trọng; tại cuộc họp các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cũng đã đóng góp những ý kiến thiết thực để đề án được thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí  Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện, phó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu các đồng chí trong Ban chỉ đạo, UBND các xã nhanh chóng thực hiện hoàn thành đề án; cần nỗ lực hơn nữa hoàn thành những mục tiêu nhiệm vụ đề ra đồng thời yêu cầu năm 2016, đưa ra các giải pháp cụ thể giải quyết khó khăn vướng mắc cho từng địa phương; nhất là 3 xã đăng ký hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2016.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan