Chương trình Quốc gia Nông thôn mới
Thứ sáu, 08/04/2016 | 13:37:05 GMT+7
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với UBND xã Hưng Hòa về tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới
Chiều ngày 06/04/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng ông Nguyễn Văn Thương đã có buổi làm việc với UBND xã Hưng Hòa về tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới.
Tập tin đính kèm:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện cùng sự phối hợp hướng dẫn của các ngành huyện, địa phương đã hoàn thành đồ án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Các tiêu chí về nông thôn mới đã và đang đucợ đảng bộ, chính quyền và nhân cùng tổ chức thực hiện đến nay xã Hưng Hòa đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt 84,2%, tổng nguồn kinh phí đã thực hiện là trên 189 triệu đồng; trong đó còn 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất, văn hóa, sân thể thao.

Hiện xã Hưng Hòa đã đăng ký là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016, tuy nhiên đội ngũ cán bộ xã chưa có cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới, mà chủ yếu là kiêm nhiệm nên còn nhiều lung túng trong quá trình thực hiện; đồng thời, quá trình huy động nguồn lực từ nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thu nhập các các hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng do giá mủ cao su xuống thấp…

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thương – Phó chủ tịch UBND huyện cũng đã giải đáp những kiến nghị mà địa phương nêu lên, đồng thời yêu cầu Đảng ủy- HĐND- UBND xã Hưng Hòa cần nâng cao nhận thức về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; bám sát 19 tiêu chí và các tiểu mục nhỏ; cần thường xuyên chỉ đạo có sự sáng tạo để thực hiện; xem xét và cân đối các nguồn vốn phân bổ;… để từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả, để đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành các tiêu chi xây dựng nông thôn mới.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan