Hội đồng nhân dân

             
 
Ông Nguyễn Thanh Khiêm
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
 
           
 
Bà Võ Thị Kim Nghĩa
Phó Chủ tịch Hội động nhân dân huyện
 
Ông Trương Văn Tài
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 

Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện
Ban Pháp chế của HĐND huyện gồm:
 STT  Họ và Tên Chức danh
1 Ông Trương Văn Tài Trưởng Ban
2 Ông Vũ Văn Nam Phó Trưởng ban
3 Ông Phan Quốc Tuấn Ủy viên
4 Bà Đỗ Thị Khôi Nguyên Ủy viên
5 Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ Ủy viên
Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện gồm:
 STT Họ và Tên Chức danh
1 Ông Trần Quốc Hải Trưởng Ban
2 Ông Võ Văn Trường Ủy viên
3 Ông Nguyễn Phú Cường Ủy viên
4 Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ Ủy viên
5 Ông Nguyễn Thành Phương Ủy viên

Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016-2021
STT Tên Đại biểu HĐND  Chức vụ
1 Ông Nguyễn Thanh Khiêm Chủ tịch HĐND huyện 
2 Ông Lê Khắc Tri Chủ tịch UBND huyện 
3 Ông Nguyễn Văn Thương Phó Chủ tịch UBND huyện
4 Võ Thị Kim Nghĩa  Phó Chủ tịch HĐND huyện  
5 Ông Trương Văn Tài  Phó Chủ tịch HĐND huyện
kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
6 Ông Trần Quốc Hải Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 
7 Ông Vũ Văn Nam  Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện 
8 Ông Bạch Văn Nhân Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
9 Ông Trần Tuấn Anh Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
10 Ông Võ Văn Trường Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
11 Ông Phạm Thanh Tân  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
12 Ông Trần Văn Hưng  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
13 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  Chủ tịch Hội Nông dân huyện 
14 Phạm Thị Tuyết Nhung  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
15 Ông Nguyễn Thành Phương  Phó Bí thư Thường trực xã Long Nguyên 
16 Ông Trần Xuân Lộc  Phó Trưởng phòng Nội vụ
17 Ông Nguyễn Văn Trị  Chính trị viên Ban CHQS huyện 
18 Ông Nguyễn Phú Cường  Trưởng Phòng Kinh tế huyện 
19 Nguyễn Thị Mỹ Lệ  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 
20 Ông Phan Quốc Tuấn  Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện 
21 Đỗ Thị Khôi Nguyên  Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
22 Ông Nguyễn Văn Sang  Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
23 Ông Đỗ Văn Thanh  Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch 
24 Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ Trưởng Phòng Nội vụ
25 Ngô Thu Hương Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hòa
26 Ông Nguyễn Thái Bình  Giám đốc Xí nghiệp phát triển Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng 
27 Nguyễn Thanh Thủy  Giám đốc Công ty TNHH Bưởi Thanh Thủy 
28 Ông Lưu Văn Long Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh thanh tra huyện
-*-*-
Liên kết website