Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 80 / 4 trang
1 Công văn 1417/UBND-VX Về việc thường xuyên cung cấp tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử huyệnỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng30/05/2019
2 Công văn 1192/UBND-VX V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng09/05/2019
3 Báo cáo 82/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I/2019; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 và tháng 4 năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng05/04/2019
4 Báo cáo 40/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/02/2019
5 Công văn 168/UBND-TH Về việc treo cờ và nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng21/01/2019
6 Quyết định 02/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành đã hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng04/01/2019
7 Quyết định 2821/QĐ-UBND Ban hành Quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Bàu Bàng Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng28/12/2018
8 Công văn 3475/UBND-VX V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyệnỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng13/12/2018
9 Nghị quyết 10/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
10 Nghị quyết 11/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về đất đai và cấp giấy phép xây dựng tại khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Lai Uyên giai đoạn 2015-2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
11 Nghị quyết 12/NQ-HĐND về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên địa bàn huyện năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
12 Nghị quyết 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầuHội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương11/12/2018
13 Nghị quyết 14/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
14 Nghị quyết 15/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
15 Nghị quyết 16/NQ-HĐND về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
16 Nghị quyết 17/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
17 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND Về bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Bàu Bàng về Điều chỉnh Kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
18 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND huyện Bàu Bàng)Phòng Tư pháp08/11/2018
19 Công văn 2860/UBND-VX Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyệnỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/10/2018
20 Báo cáo 199/BC-UBND Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 9 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tháng 10 năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng08/10/2018