Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 109 / 6 trang
1 Công văn 3865/UBND-TH Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng31/12/2019
2 Công văn 3713/UBND-VX Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch năm 2020Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng23/12/2019
3 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện Bàu Bàng về bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2016 - 2020)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng19/12/2019
4 Quyết định 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể: Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bàu Bàng.Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng09/10/2019
5 Báo cáo 217/BC-UBND Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 9 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tháng 10 năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng25/09/2019
6 Kế hoạch 106/KH-UBND Triển khai Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt suất huyết dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng23/09/2019
7 Công văn 2638/UBND-VX V/v đẩy mạnh thực hiện trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng16/09/2019
8 Nghị quyết 10/NQ-HĐND12 V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Thanh Liêm)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
9 Nghị quyết 11/NQ-HĐND12 V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Thanh Liêm)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
10 Nghị quyết 12/NQ-HĐND12 V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Thanh Khiêm)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
11 Nghị quyết 13/NQ-HĐND12 V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Thanh Khiêm)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
12 Nghị quyết 14/NQ-HĐND12 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
13 Nghị quyết 15/NQ-HĐND12 Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
14 Nghị quyết 16/NQ-HĐND12 V/v điều chỉnh Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của HĐND huyện Bàu Bàng và Kế hoạch đầu tư công năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
15 Nghị quyết 17/NQ-HĐND12 Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
16 Nghị quyết 18/NQ-HĐND12 V/v tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốnHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
17 Nghị quyết 19/NQ-HĐND12 Về thống nhất nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
18 Nghị quyết 20/NQ-HĐND12 Thống nhất nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình DươngHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
19 Nghị quyết 21/NQ-HĐND12 Về thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng đường từ Tân Long - Lai Uyên thuộc tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
20 Báo cáo 161/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2019; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng08/07/2019