Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 7 / 1 trang
1 Công văn 168/UBND-TH Về việc treo cờ và nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng21/01/2019
2 Công văn 3475/UBND-VX V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyệnỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng13/12/2018
3 Công văn 2860/UBND-VX Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyệnỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/10/2018
4 Công văn 2524/UBND-VX Về việc tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước. Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng20/09/2018
5 Quyết định 1665/QĐ-UBND Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng28/08/2018
6 Kế hoạch 71/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/04/2018
7 Kế hoạch 57/KH-UBND Về xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Y tế giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng03/04/2018