Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
123
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 46 / 3 trang
1 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện Bàu Bàng về bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2016 - 2020)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng19/12/2019
2 Nghị quyết 10/NQ-HĐND12 V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Thanh Liêm)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
3 Nghị quyết 11/NQ-HĐND12 V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Thanh Liêm)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
4 Nghị quyết 12/NQ-HĐND12 V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Thanh Khiêm)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
5 Nghị quyết 13/NQ-HĐND12 V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Thanh Khiêm)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
6 Nghị quyết 14/NQ-HĐND12 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
7 Nghị quyết 15/NQ-HĐND12 Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
8 Nghị quyết 16/NQ-HĐND12 V/v điều chỉnh Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của HĐND huyện Bàu Bàng và Kế hoạch đầu tư công năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
9 Nghị quyết 17/NQ-HĐND12 Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
10 Nghị quyết 18/NQ-HĐND12 V/v tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốnHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
11 Nghị quyết 19/NQ-HĐND12 Về thống nhất nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
12 Nghị quyết 20/NQ-HĐND12 Thống nhất nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình DươngHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
13 Nghị quyết 21/NQ-HĐND12 Về thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng đường từ Tân Long - Lai Uyên thuộc tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng31/07/2019
14 Nghị quyết 01/NQ-HĐND11 Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường Trung học cơ sở Lai UyênHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
15 Nghị quyết 02/NQ-HĐND11 Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trường Mầm non Tân HưngHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
16 Nghị quyết 03/NQ-HĐND11 Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trường Mầm non Hưng HòaHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
17 Nghị quyết 04/NQ-HĐND11 Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu BàngHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
18 Nghị quyết 05/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trường Ban Pháp chế HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Lưu Văn Long)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
19 Nghị quyết 06/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Xuân Lộc)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
20 Nghị quyết 07/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trương Văn Tài)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019