Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 25 / 2 trang
1 Nghị quyết 10/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
2 Nghị quyết 11/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về đất đai và cấp giấy phép xây dựng tại khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Lai Uyên giai đoạn 2015-2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
3 Nghị quyết 12/NQ-HĐND về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên địa bàn huyện năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
4 Nghị quyết 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầuHội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương11/12/2018
5 Nghị quyết 14/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
6 Nghị quyết 15/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
7 Nghị quyết 16/NQ-HĐND về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
8 Nghị quyết 17/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
9 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND Về bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Bàu Bàng về Điều chỉnh Kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
10 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
11 Nghị quyết 04/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
12 Nghị quyết 05/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa IIHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
13 Nghị quyết 06/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bàu Bàng năm 2017Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
14 Nghị quyết 07/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
15 Nghị quyết 08/NQ-HĐND về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
16 Nghị quyết 09/NQ-HĐND về việc tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát để thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốnHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
17 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng19/12/2017
18 Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng21/07/2017
19 Nghị quyết 02/NQ-HĐND Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chínhHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015
20 Nghị quyết 03/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015