Điện lực Bàu Bàng

ĐIỆN LỰC BÀU BÀNG

- Địa chỉ: Đường NC, Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (đối diện Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ YACHT (VIỆT NAM))

- Điện thoại Văn phòng: (0274) 3516163

- Điện thoại Đội Quản lý vận hành: (0274) 3516167

- Số điện thoại chăm sóc khách hàng: 19001102

- Email: baubang.bd@evnspc.vn

- Mã số khách hàng trên hoá đơn tiền điện có ký hiệu là: PB0409