Thông tin liên hệ đầu tư

 1. LIÊN HỆ THÔNG TIN ĐẦU TƯ

  Văn phòng HĐND-UBND huyện Bàu Bàng

  - Điện thoại: (0274) 3516 500 - 3516 502 - 3516 505 

  - Fax: (0274) 3516 501 

  - Email: vpubbaubang@binhduong.gov.vn


 2. LIÊN HỆ THÔNG TIN VỀ ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

  - Điện thoại: (0274) 3516 005 - 3516 007

  - Fax: (0274) 3516 005

  - Email: tnmt.bb@binhduong.gov.vn


 4. LIÊN HỆ THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH, HẠ TẦNG

 5. Phòng Quản lý đô thị

  - Điện thoại: (0274) 3516 668 - 3516 669

  - Fax: (0274) 3516 668

  - Email: phongqldt.bb@binhduong.gov.vn


 6. LIÊN HỆ THÔNG TIN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ

 7. Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng

  - Điện thoại: (0274) 3516 012

  - Fax: (0274) 3516 017

  - Email: chicucthue.bb@binhduong.gov.vn


 8. LIÊN HỆ VỀ AN NINH TRẬT TỰ

 9. Công an huyện

  - Điện thoại: (0274) 3535 636 - 3516 559

  - Fax: (0274) 3535 636

  - Email: congan.bb@binhduong.gov.vn


 10. LIÊN HỆ SỬA CHỮA ĐIỆN, THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC

 11. Xí nghiệp Công trình công cộng

  - Điện thoại: (0274) 3516 566

  - Email: xnctcc.bb@binhduong.gov.vn

Liên kết website