Thông tin Thi đua - Khen thưởng

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 01/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể: Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Tải về
2 1665/UBND-NC 19/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng V/v triển khai thực hiện Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
3 1827/QĐ-UBND 13/09/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc Phòng Nội vụ Tải về
4 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính phủ Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
5 23/2015/QĐ-UBND 01/06/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tải về