Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 166/BC-UBND 23/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 8 năm 2018, Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 Tải về