Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HUYỆN ỦY

Thường trực Huyện ủy

Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy;

Ông Huỳnh Công Du – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

Ông Võ Thành Giàu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện;

 

Ban Chấp hành Huyện ủy Bàu Bàng khóa (đang cập nhật)

 

Thông tin liên hệ 

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, đường D3-5A, Khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại:   0274 3516651;

Fax:  0274​ 3516651;

E-mail: huyenuy.bb@binhduong.gov.vn