Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

 

/portals/0/LienHe/chandung/giauvt.jpg

Chủ tịch UBND huyện

Ông Võ Thành Giàu

 

/portals/0/LienHe/chandung/cuongnp.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Nguyễn Phú Cường

 

/portals/0/LienHe/chandung/thuongnv.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Nguyễn Văn Thương

 

Các Ủy viên UBND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Lâm Hồng Vũ

Trưởng Công an huyện

2

Ông Hoàng Hữu Diễn

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

3

Ông Võ Đạt Thành

Chánh Thanh tra huyện

4

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

5

Ông Nguyễn Tấn Nam

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

6

Ông Phan Châu Phát

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

7

Ông Vương Tấn Phương

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

8

Ông Nguyễn Quang Thanh

Trưởng phòng Kinh tế

9

Ông Đỗ Văn Thanh

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

10

Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

11

Bà Võ Thị Tổng

Trưởng phòng Tư pháp

12

Ông Phan Quốc Tuấn

Trưởng phòng Quản lý đô thị

13

Ông Nguyễn Thành Phương

Trưởng phòng Nội vụ

14

Bà Nguyễn Kim Duyên

Trưởng phòng Y tế

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3516500;

Fax: 0274 3516501

Email: vpubbaubang@binhduong.gov.vn