Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
LÀNG SỐ

LÀNG SỐ

28/01/2024

LÀNG SỐ
Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2023.

Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2023.

14/12/2023

Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2023.
Về việc tuyển dụng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023.

Về việc tuyển dụng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023.

16/11/2023

Về việc tuyển dụng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023.
Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Bàu Bàng năm 2023

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Bàu Bàng năm 2023

24/10/2023

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Bàu Bàng năm 2023
Bàu Bàng: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo ở cơ sở và nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2023

Bàu Bàng: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo ở cơ sở và nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2023

17/10/2023

Bàu Bàng: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo ở cơ sở và nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2023
Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2023-2024.

Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2023-2024.

22/08/2023

Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2023-2024.
Các tài liệu tuyên truyền về thông tin và an toàn thông tin trên không gian mạng.

Các tài liệu tuyên truyền về thông tin và an toàn thông tin trên không gian mạng.

06/07/2023

Các tài liệu tuyên truyền về thông tin và an toàn thông tin trên không gian mạng.
Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2023 - 2024.

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2023 - 2024.

19/06/2023

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2023 - 2024.
Triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ công đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy.

Triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ công đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy.

14/06/2023

Triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ công đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy.
Phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNelD)

Phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNelD)

13/06/2023

Phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNelD)