Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2023-2024.

Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2023-2024.

22/08/2023

Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2023-2024.
Các tài liệu tuyên truyền về thông tin và an toàn thông tin trên không gian mạng.

Các tài liệu tuyên truyền về thông tin và an toàn thông tin trên không gian mạng.

06/07/2023

Các tài liệu tuyên truyền về thông tin và an toàn thông tin trên không gian mạng.
Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2023 - 2024.

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2023 - 2024.

19/06/2023

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2023 - 2024.
Triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ công đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy.

Triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ công đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy.

14/06/2023

Triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ công đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy.
Phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNelD)

Phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNelD)

13/06/2023

Phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNelD)
“Điểm sáng” Bàu Bàng.

“Điểm sáng” Bàu Bàng.

01/04/2023

“Điểm sáng” Bàu Bàng.
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng.

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng.

28/03/2023

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng.
Về khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và tặng quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.

Về khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và tặng quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.

09/03/2023

Về khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và tặng quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.
Về việc Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022.

Về việc Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022.

09/02/2023

Về việc Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022.
Bàu Bàng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2023

Bàu Bàng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2023

02/02/2023

Bàu Bàng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2023