Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024.

Kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024.

17/05/2024

Kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024.
Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (01/4/2014 - 01/4/2024)

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (01/4/2014 - 01/4/2024)

13/04/2024

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (01/4/2014 - 01/4/2024)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”

24/03/2024

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”
Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ (ngày 09/3/2024)

Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ (ngày 09/3/2024)

08/03/2024

Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ (ngày 09/3/2024)
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bàu Bàng.

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bàu Bàng.

28/02/2024

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bàu Bàng.
LÀNG SỐ

LÀNG SỐ

28/01/2024

LÀNG SỐ
Bàu Bàng: nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Bàu Bàng: nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

27/12/2023

Bàu Bàng: nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2023.

Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2023.

14/12/2023

Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2023.
Về việc tuyển dụng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023.

Về việc tuyển dụng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023.

16/11/2023

Về việc tuyển dụng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023.
Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Bàu Bàng năm 2023

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Bàu Bàng năm 2023

24/10/2023

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Bàu Bàng năm 2023