Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24 từ ngày 10-6-2024 đến 15-6-2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24 từ ngày 10-6-2024 đến 15-6-2024

10/06/2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24 từ ngày 10-6-2024 đến 15-6-2024
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 23 từ ngày 03-6-2024 đến 07-6-2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 23 từ ngày 03-6-2024 đến 07-6-2024

04/06/2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 23 từ ngày 03-6-2024 đến 07-6-2024
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 22 từ ngày 27-5-2024 đến 31-5-2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 22 từ ngày 27-5-2024 đến 31-5-2024

29/05/2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 22 từ ngày 27-5-2024 đến 31-5-2024
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 21 từ ngày 20-5-2024 đến 24-5-2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 21 từ ngày 20-5-2024 đến 24-5-2024

20/05/2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 21 từ ngày 20-5-2024 đến 24-5-2024
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 20 từ ngày 13-4-2024 đến 17-5-2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 20 từ ngày 13-4-2024 đến 17-5-2024

13/05/2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 20 từ ngày 13-4-2024 đến 17-5-2024
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 19 từ ngày 06-4-2024 đến 10-5-2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 19 từ ngày 06-4-2024 đến 10-5-2024

06/05/2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 19 từ ngày 06-4-2024 đến 10-5-2024
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 18 từ ngày 29-4-2024 đến 04-5-2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 18 từ ngày 29-4-2024 đến 04-5-2024

02/05/2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 18 từ ngày 29-4-2024 đến 04-5-2024
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 17 từ ngày 22-4-2024 đến 26-4-2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 17 từ ngày 22-4-2024 đến 26-4-2024

22/04/2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 17 từ ngày 22-4-2024 đến 26-4-2024
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 16 từ ngày 14-4-2024 đến 19-4-2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 16 từ ngày 14-4-2024 đến 19-4-2024

15/04/2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 16 từ ngày 14-4-2024 đến 19-4-2024
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 15 từ ngày 08-4-2024 đến 14-4-2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 15 từ ngày 08-4-2024 đến 14-4-2024

08/04/2024

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 15 từ ngày 08-4-2024 đến 14-4-2024