Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 52 từ ngày 26-12-2022 đến ngày 30-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 52 từ ngày 26-12-2022 đến ngày 30-12-2022

25/12/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 52 từ ngày 26-12-2022 đến ngày 30-12-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 51 từ ngày 19-12-2022 đến ngày 23-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 51 từ ngày 19-12-2022 đến ngày 23-12-2022

19/12/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 51 từ ngày 19-12-2022 đến ngày 23-12-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 50 từ ngày 12-12-2022 đến ngày 17-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 50 từ ngày 12-12-2022 đến ngày 17-12-2022

11/12/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 50 từ ngày 12-12-2022 đến ngày 17-12-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 49 từ ngày 05-12-2022 đến ngày 09-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 49 từ ngày 05-12-2022 đến ngày 09-12-2022

06/12/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 49 từ ngày 05-12-2022 đến ngày 09-12-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 48 từ ngày 28-11-2022 đến ngày 02-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 48 từ ngày 28-11-2022 đến ngày 02-12-2022

27/11/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 48 từ ngày 28-11-2022 đến ngày 02-12-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 47 từ ngày 21-11-2022 đến ngày 25-11-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 47 từ ngày 21-11-2022 đến ngày 25-11-2022

20/11/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 47 từ ngày 21-11-2022 đến ngày 25-11-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 46 từ ngày 14-11-2022 đến ngày 18-11-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 46 từ ngày 14-11-2022 đến ngày 18-11-2022

13/11/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 46 từ ngày 14-11-2022 đến ngày 18-11-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 45 từ ngày 07-11-2022 đến ngày 11-11-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 45 từ ngày 07-11-2022 đến ngày 11-11-2022

07/11/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 45 từ ngày 07-11-2022 đến ngày 11-11-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 44 từ ngày 31-10-2022 đến ngày 05-11-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 44 từ ngày 31-10-2022 đến ngày 05-11-2022

31/10/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 44 từ ngày 31-10-2022 đến ngày 05-11-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 43 từ ngày 24-10-2022 đến ngày 28-10-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 43 từ ngày 24-10-2022 đến ngày 28-10-2022

22/10/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 43 từ ngày 24-10-2022 đến ngày 28-10-2022