Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 48-2023 từ ngày 27-11-2023 đến 01-12-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 48-2023 từ ngày 27-11-2023 đến 01-12-2023.

28/11/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 48-2023 từ ngày 27-11-2023 đến 01-12-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 47-2023 từ ngày 20-11-2023 đến 24-11-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 47-2023 từ ngày 20-11-2023 đến 24-11-2023.

21/11/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 47-2023 từ ngày 20-11-2023 đến 24-11-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 46-2023 từ ngày 13-11-2023 đến 17-11-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 46-2023 từ ngày 13-11-2023 đến 17-11-2023.

14/11/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 46-2023 từ ngày 13-11-2023 đến 17-11-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 43-2023 từ ngày 23-10-2023 đến 27-10-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 43-2023 từ ngày 23-10-2023 đến 27-10-2023.

25/10/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 43-2023 từ ngày 23-10-2023 đến 27-10-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 42-2023 từ ngày 16-10-2023 đến 20-10-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 42-2023 từ ngày 16-10-2023 đến 20-10-2023.

16/10/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 42-2023 từ ngày 16-10-2023 đến 20-10-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 41-2023 từ ngày 09-10-2023 đến 13-10-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 41-2023 từ ngày 09-10-2023 đến 13-10-2023.

09/10/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 41-2023 từ ngày 09-10-2023 đến 13-10-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 40-2023 từ ngày 02-10-2023 đến 06-10-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 40-2023 từ ngày 02-10-2023 đến 06-10-2023.

02/10/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 40-2023 từ ngày 02-10-2023 đến 06-10-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 39-2023 từ ngày 25-9-2023 đến 29-9-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 39-2023 từ ngày 25-9-2023 đến 29-9-2023.

25/09/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 39-2023 từ ngày 25-9-2023 đến 29-9-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 38-2023 từ ngày 18-9-2023 đến 22-9-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 38-2023 từ ngày 18-9-2023 đến 22-9-2023.

19/09/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 38-2023 từ ngày 18-9-2023 đến 22-9-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 37-2023 từ ngày 11-9-2023 đến 15-9-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 37-2023 từ ngày 11-9-2023 đến 15-9-2023.

11/09/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 37-2023 từ ngày 11-9-2023 đến 15-9-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 36-2023 từ ngày 04-9-2023 đến 08-9-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 36-2023 từ ngày 04-9-2023 đến 08-9-2023.

05/09/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 36-2023 từ ngày 04-9-2023 đến 08-9-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 35-2023 từ ngày 28-8-2023 đến 01-9-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 35-2023 từ ngày 28-8-2023 đến 01-9-2023.

28/08/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 35-2023 từ ngày 28-8-2023 đến 01-9-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 34-2023 từ ngày 21-8-2023 đến 25-8-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 34-2023 từ ngày 21-8-2023 đến 25-8-2023.

21/08/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 34-2023 từ ngày 21-8-2023 đến 25-8-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 32-2023 từ ngày 07-8-2023 đến 11-8-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 32-2023 từ ngày 07-8-2023 đến 11-8-2023.

07/08/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 32-2023 từ ngày 07-8-2023 đến 11-8-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 31-2023 từ ngày 31-7-2023 đến 04-8-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 31-2023 từ ngày 31-7-2023 đến 04-8-2023.

31/07/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 31-2023 từ ngày 31-7-2023 đến 04-8-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 30-2023 từ ngày 24-7-2023 đến 28-7-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 30-2023 từ ngày 24-7-2023 đến 28-7-2023.

24/07/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 30-2023 từ ngày 24-7-2023 đến 28-7-2023.
Lich làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023.

Lich làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023.

24/07/2023

Lich làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 29-2023 từ ngày 17-7-2023 đến 21-7-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 29-2023 từ ngày 17-7-2023 đến 21-7-2023.

17/07/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 29-2023 từ ngày 17-7-2023 đến 21-7-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 28-2023 từ ngày 10-7-2023 đến 14-7-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 28-2023 từ ngày 10-7-2023 đến 14-7-2023.

10/07/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 28-2023 từ ngày 10-7-2023 đến 14-7-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 27-2023 từ ngày 03-7-2023 đến 07-7-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 27-2023 từ ngày 03-7-2023 đến 07-7-2023.

03/07/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 27-2023 từ ngày 03-7-2023 đến 07-7-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 26-2023 từ ngày 26-6-2023 đến 30-6-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 26-2023 từ ngày 26-6-2023 đến 30-6-2023.

26/06/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 26-2023 từ ngày 26-6-2023 đến 30-6-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 25-2023 từ ngày 19-6-2023 đến 23-6-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 25-2023 từ ngày 19-6-2023 đến 23-6-2023.

17/06/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 25-2023 từ ngày 19-6-2023 đến 23-6-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24-2023 từ ngày 12-6-2023 đến 16-6-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24-2023 từ ngày 12-6-2023 đến 16-6-2023.

12/06/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24-2023 từ ngày 12-6-2023 đến 16-6-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 23-2023 từ ngày 05-6-2023 đến 09-6-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 23-2023 từ ngày 05-6-2023 đến 09-6-2023.

05/06/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 23-2023 từ ngày 05-6-2023 đến 09-6-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 22-2023 từ ngày 29-5-2023 đến 02-6-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 22-2023 từ ngày 29-5-2023 đến 02-6-2023.

29/05/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 22-2023 từ ngày 29-5-2023 đến 02-6-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 21-2023 từ ngày 22-5-2023 đến 26-5-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 21-2023 từ ngày 22-5-2023 đến 26-5-2023.

23/05/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 21-2023 từ ngày 22-5-2023 đến 26-5-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 20-2023 từ ngày 15-5-2023 đến 19-5-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 20-2023 từ ngày 15-5-2023 đến 19-5-2023.

15/05/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 20-2023 từ ngày 15-5-2023 đến 19-5-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 19-2023 từ ngày 08-5-2023 đến 13-5-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 19-2023 từ ngày 08-5-2023 đến 13-5-2023.

08/05/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 19-2023 từ ngày 08-5-2023 đến 13-5-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 18-2023 từ ngày 01-5-2023 đến 05-5-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 18-2023 từ ngày 01-5-2023 đến 05-5-2023.

04/05/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 18-2023 từ ngày 01-5-2023 đến 05-5-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 17-2023 từ ngày 24-4-2023 đến 28-4-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 17-2023 từ ngày 24-4-2023 đến 28-4-2023.

23/04/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 17-2023 từ ngày 24-4-2023 đến 28-4-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 16-2023 từ ngày 17-4-2023 đến 21-4-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 16-2023 từ ngày 17-4-2023 đến 21-4-2023.

17/04/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 16-2023 từ ngày 17-4-2023 đến 21-4-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 15-2023 từ ngày 10-4-2023 đến 14-4-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 15-2023 từ ngày 10-4-2023 đến 14-4-2023.

10/04/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 15-2023 từ ngày 10-4-2023 đến 14-4-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 14-2023 từ ngày 03-4-2023 đến 07-4-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 14-2023 từ ngày 03-4-2023 đến 07-4-2023.

03/04/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 14-2023 từ ngày 03-4-2023 đến 07-4-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 13-2023 từ ngày 27-3-2023 đến 31-3-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 13-2023 từ ngày 27-3-2023 đến 31-3-2023.

27/03/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 13-2023 từ ngày 27-3-2023 đến 31-3-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 12-2023 từ ngày 20-3-2023 đến 24-3-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 12-2023 từ ngày 20-3-2023 đến 24-3-2023.

19/03/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 12-2023 từ ngày 20-3-2023 đến 24-3-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 11-2023 từ ngày 13-3-2023 đến 17-3-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 11-2023 từ ngày 13-3-2023 đến 17-3-2023.

13/03/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 11-2023 từ ngày 13-3-2023 đến 17-3-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 10-2023 từ ngày 06-3-2023 đến 10-3-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 10-2023 từ ngày 06-3-2023 đến 10-3-2023.

06/03/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 10-2023 từ ngày 06-3-2023 đến 10-3-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 09-2023 từ ngày 27-02-2023 đến 03-3-2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 09-2023 từ ngày 27-02-2023 đến 03-3-2023

27/02/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 09-2023 từ ngày 27-02-2023 đến 03-3-2023
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 08-2023 từ ngày 20-02-2023 đến 24-02-2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 08-2023 từ ngày 20-02-2023 đến 24-02-2023

20/02/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 08-2023 từ ngày 20-02-2023 đến 24-02-2023
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 07-2023 từ ngày 13-02-2023 đến 17-02-2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 07-2023 từ ngày 13-02-2023 đến 17-02-2023

13/02/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 07-2023 từ ngày 13-02-2023 đến 17-02-2023
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023.

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023.

06/02/2023

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 06-2023 từ ngày 06-02-2023 đến 10-02-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 06-2023 từ ngày 06-02-2023 đến 10-02-2023.

06/02/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 06-2023 từ ngày 06-02-2023 đến 10-02-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 05-2023 từ ngày 30-01-2023 đến 03-02-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 05-2023 từ ngày 30-01-2023 đến 03-02-2023.

30/01/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 05-2023 từ ngày 30-01-2023 đến 03-02-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 03-2023 từ ngày 16-01-2023 đến 20-01-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 03-2023 từ ngày 16-01-2023 đến 20-01-2023.

16/01/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 03-2023 từ ngày 16-01-2023 đến 20-01-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 02-2023 từ ngày 09-01-2023 đến 13-01-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 02-2023 từ ngày 09-01-2023 đến 13-01-2023.

09/01/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 02-2023 từ ngày 09-01-2023 đến 13-01-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 52 từ ngày 26-12-2022 đến ngày 30-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 52 từ ngày 26-12-2022 đến ngày 30-12-2022

25/12/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 52 từ ngày 26-12-2022 đến ngày 30-12-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 51 từ ngày 19-12-2022 đến ngày 23-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 51 từ ngày 19-12-2022 đến ngày 23-12-2022

19/12/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 51 từ ngày 19-12-2022 đến ngày 23-12-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 50 từ ngày 12-12-2022 đến ngày 17-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 50 từ ngày 12-12-2022 đến ngày 17-12-2022

11/12/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 50 từ ngày 12-12-2022 đến ngày 17-12-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 49 từ ngày 05-12-2022 đến ngày 09-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 49 từ ngày 05-12-2022 đến ngày 09-12-2022

06/12/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 49 từ ngày 05-12-2022 đến ngày 09-12-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 48 từ ngày 28-11-2022 đến ngày 02-12-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 48 từ ngày 28-11-2022 đến ngày 02-12-2022

27/11/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 48 từ ngày 28-11-2022 đến ngày 02-12-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 47 từ ngày 21-11-2022 đến ngày 25-11-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 47 từ ngày 21-11-2022 đến ngày 25-11-2022

20/11/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 47 từ ngày 21-11-2022 đến ngày 25-11-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 46 từ ngày 14-11-2022 đến ngày 18-11-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 46 từ ngày 14-11-2022 đến ngày 18-11-2022

13/11/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 46 từ ngày 14-11-2022 đến ngày 18-11-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 45 từ ngày 07-11-2022 đến ngày 11-11-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 45 từ ngày 07-11-2022 đến ngày 11-11-2022

07/11/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 45 từ ngày 07-11-2022 đến ngày 11-11-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 44 từ ngày 31-10-2022 đến ngày 05-11-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 44 từ ngày 31-10-2022 đến ngày 05-11-2022

31/10/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 44 từ ngày 31-10-2022 đến ngày 05-11-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 43 từ ngày 24-10-2022 đến ngày 28-10-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 43 từ ngày 24-10-2022 đến ngày 28-10-2022

22/10/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 43 từ ngày 24-10-2022 đến ngày 28-10-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 42 từ ngày 17-10-2022 đến ngày 21-10-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 42 từ ngày 17-10-2022 đến ngày 21-10-2022

15/10/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 42 từ ngày 17-10-2022 đến ngày 21-10-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 41 từ ngày 10-10-2022 đến ngày 14-10-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 41 từ ngày 10-10-2022 đến ngày 14-10-2022

09/10/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 41 từ ngày 10-10-2022 đến ngày 14-10-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 40 từ ngày 03-10-2022 đến ngày 07-10-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 40 từ ngày 03-10-2022 đến ngày 07-10-2022

02/10/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 40 từ ngày 03-10-2022 đến ngày 07-10-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 39 từ ngày 26-9-2022 đến ngày 30-9-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 39 từ ngày 26-9-2022 đến ngày 30-9-2022

24/09/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 39 từ ngày 26-9-2022 đến ngày 30-9-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 38 từ ngày 19-9-2022 đến ngày 23-9-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 38 từ ngày 19-9-2022 đến ngày 23-9-2022

20/09/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 38 từ ngày 19-9-2022 đến ngày 23-9-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 37 từ ngày 12-9-2022 đến ngày 16-9-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 37 từ ngày 12-9-2022 đến ngày 16-9-2022

11/09/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 37 từ ngày 12-9-2022 đến ngày 16-9-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 36 từ ngày 05-9-2022 đến ngày 09-9-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 36 từ ngày 05-9-2022 đến ngày 09-9-2022

05/09/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 36 từ ngày 05-9-2022 đến ngày 09-9-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 35 từ ngày 29-8-2022 đến ngày 02-9-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 35 từ ngày 29-8-2022 đến ngày 02-9-2022

28/08/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 35 từ ngày 29-8-2022 đến ngày 02-9-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 34 từ ngày 22-8-2022 đến ngày 26-8-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 34 từ ngày 22-8-2022 đến ngày 26-8-2022

21/08/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 34 từ ngày 22-8-2022 đến ngày 26-8-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 33 từ ngày 15-8-2022 đến ngày 19-8-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 33 từ ngày 15-8-2022 đến ngày 19-8-2022

14/08/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 33 từ ngày 15-8-2022 đến ngày 19-8-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 32 từ ngày 08-8-2022 đến ngày 12-8-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 32 từ ngày 08-8-2022 đến ngày 12-8-2022

05/08/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 32 từ ngày 08-8-2022 đến ngày 12-8-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 31 từ ngày 01-8-2022 đến ngày 05-8-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 31 từ ngày 01-8-2022 đến ngày 05-8-2022

31/07/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 31 từ ngày 01-8-2022 đến ngày 05-8-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 30 từ ngày 25-7-2022 đến ngày 29-7-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 30 từ ngày 25-7-2022 đến ngày 29-7-2022

23/07/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 30 từ ngày 25-7-2022 đến ngày 29-7-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 29 từ ngày 18-7-2022 đến ngày 22-7-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 29 từ ngày 18-7-2022 đến ngày 22-7-2022

17/07/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 29 từ ngày 18-7-2022 đến ngày 22-7-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 28 từ ngày 11-7-2022 đến ngày 15-7-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 28 từ ngày 11-7-2022 đến ngày 15-7-2022

10/07/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 28 từ ngày 11-7-2022 đến ngày 15-7-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 27 từ ngày 04-7-2022 đến ngày 08-7-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 27 từ ngày 04-7-2022 đến ngày 08-7-2022

03/07/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 27 từ ngày 04-7-2022 đến ngày 08-7-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 26 từ ngày 27-6-2022 đến ngày 01-7-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 26 từ ngày 27-6-2022 đến ngày 01-7-2022

25/06/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 26 từ ngày 27-6-2022 đến ngày 01-7-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 25 từ ngày 20-6-2022 đến ngày 24-6-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 25 từ ngày 20-6-2022 đến ngày 24-6-2022

18/06/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 25 từ ngày 20-6-2022 đến ngày 24-6-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24 từ ngày 13-6-2022 đến ngày 17-6-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24 từ ngày 13-6-2022 đến ngày 17-6-2022

11/06/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24 từ ngày 13-6-2022 đến ngày 17-6-2022
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 23 từ ngày 06-6-2022 đến ngày 10-6-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 23 từ ngày 06-6-2022 đến ngày 10-6-2022

05/06/2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 23 từ ngày 06-6-2022 đến ngày 10-6-2022