Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng tại Cây Trường II

Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng tại Cây Trường II

03/10/2022

Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng tại Cây Trường II
Giám sát xây dựng NTM gắn với xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên địa bàn xã Lai Hưng

Giám sát xây dựng NTM gắn với xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên địa bàn xã Lai Hưng

30/09/2022

Giám sát xây dựng NTM gắn với xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên địa bàn xã Lai Hưng
Khánh thành Chợ - Trung tâm mua sắm Khu công nghiệp Bàu Bàng - Nơi mua sắm lý tưởng của người dân

Khánh thành Chợ - Trung tâm mua sắm Khu công nghiệp Bàu Bàng - Nơi mua sắm lý tưởng của người dân

30/09/2022

Khánh thành Chợ - Trung tâm mua sắm Khu công nghiệp Bàu Bàng - Nơi mua sắm lý tưởng của người dân
Giải ngân vốn học sinh sinh viên, vốn hỗ trợ tạo việc làm cho người dân thị trấn Lai Uyên

Giải ngân vốn học sinh sinh viên, vốn hỗ trợ tạo việc làm cho người dân thị trấn Lai Uyên

24/09/2022

Giải ngân vốn học sinh sinh viên, vốn hỗ trợ tạo việc làm cho người dân thị trấn Lai Uyên
Bàu Bàng giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%

Bàu Bàng giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%

23/09/2022

Bàu Bàng giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%
Về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước.

Về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước.

23/09/2022

Về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước.
Kiểm tra xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Hưng

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Hưng

20/09/2022

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Hưng
Bàu Bàng tổ chức diễn đàn “Ngành xây dựng lắng nghe ý kiến nhân dân”

Bàu Bàng tổ chức diễn đàn “Ngành xây dựng lắng nghe ý kiến nhân dân”

16/09/2022

Bàu Bàng tổ chức diễn đàn “Ngành xây dựng lắng nghe ý kiến nhân dân”
Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm Công ty TNHH Ecco Việt Nam

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm Công ty TNHH Ecco Việt Nam

28/08/2022

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm Công ty TNHH Ecco Việt Nam
Bàu Bàng: tổ chức diễn đàn “Ngành Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2022

Bàu Bàng: tổ chức diễn đàn “Ngành Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2022

26/08/2022

Bàu Bàng: tổ chức diễn đàn “Ngành Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2022