Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Số/Ký hiệu 30/NQ-HĐND9
Ngày ban hành 15-12-2023
Ngày có hiệu lực 01-01-2024
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm