Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Số/Ký hiệu 06/NQ-HĐND7
Ngày ban hành 28-07-2023
Ngày có hiệu lực 28-07-2023
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm