Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương

Số/Ký hiệu 27/NQ-HĐND9
Ngày ban hành 15-12-2023
Ngày có hiệu lực 15-12-2023
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm